ESOTERIC第一极品 二嫂K01X CD/SACD机

ESOTERIC第一极品 二嫂K01X CD/SACD机

商品价格:59999.00

配件状态:全新器材!

 


全新!配件全齐!
未开封!

 

电话: 132 6511 6222  
        134 3024 8889
         
188 2614 5545  陈

Email: chenzhimao@126.com   

 

 

备注:    

     - 以上为价格诚可小议!   

     - 在指定货运公司运作下的运输风险由 CNS承担!   

     - 欢迎交换!  

     - 一年保修!   

     - CNS对交易保留最终解析权。    

 

 

The CNS