CH Precision D1 SACD

CH Precision D1 SACD

商品价格:118000.00

配件状态:全齐!

CHPrecisionD1SACD
100%新。未开包(图片为样品展示机)!
 

随机具备:
              1.立体声模拟输出卡
               2.标准数码输出卡


价格:118000


电话:132651116222陈
Email:chenzhimao@126.com  

 

备注:  

    -以上价格诚可小议! 
    -在指定货运公司运作下的运输风险由CNS承担!  
    -欢迎交换! 
    -保修24个月! 
    -CNS对交易保留最终解析权。   


多谢收看~~~   

                                                     TheCNS